AC Voltage Detector

PSIP 1AC-C II

1- تست خود قبل از استفاده:
دستگاه را به سیم حامل برق نزدیک کنید، این دستگاه بوسیله صدای زنگ و روشن شدن چراغ هشدار خواهد داد.
اگر صدای زنگ و نور آن ضعیف بود ،باطری دستگاه را تعویض کنید.
2- درصد ولتاژ تست
قلم تست را به بخش های جریان دار نزدیک کنید، تستر بهمراه صدا روشن خواهد شد.
3- تستر را به ولتاژهای بالا نزدیم نکنید.
هشدار:
قبل از استفاده از دستکاه را چک کنید.
هرگز ولتاژهای1000 v AC را تست نکنید.
بازه تست ولتاژ (90V – 1000V AC )
IP54, IEC 1010
AAA 1.5x2
طول عمر باطری : 6ساعت برای استفاده متوالی و 1.5سال در حالت استندبای