Process Multimeter

PSIP 787, PSIP 789

Process Meter یک دستگاه دستی بوده و شرایط باطری به گونه ای است که می توان جهت استفاده برای اندازه گیری پارامترهای الکتریکی مورد استفاده قرار بگیرد. تمامی خصوصیات یک مولتی متر دیجیتال( بجز پارامترهای RTD و ترموکوپل ) را داراست. همچنین قابلیت ارسال خروجی ولتاژ مستقیم، جریان مستقیم مقاومت، دما و فرکانس را داراست.
دارای سوئیچ گستره اتوماتیک یا دستی دارای حالت HOLD در هنگام اندازه گیری
دارای پنل کالیبراسیون اتوماتیک
دارای حالت خاموش شدن اتوماتیک صفحه و خاموش شدن اتوماتیک دستگاه
دارای LCD بزرگ که شامل LED سفیدرنگ می باشد.
شرایط استفاده توسط کاربر بر روی میز یا جسم ثابت بسیار آسان است.