Three Phase Indicator

PSIP VC850

این دستگاه یک ابزار ایده آل برای تجزیه و تحلیل و اندازه گیری جریان سه فاز است
دارای نور و زنگ هشدار
بازه اندازه گیری: 200V~480V
پاسخ دهی فرکانس: 20~400Hz